OPC

Interoperability Standart for Industrial Automation

OPC (Ole for Process Control) gerçek zamanlı verinin iletişimi için oluşturulmuş bir standartdır. Özellikle endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan PLC, sensör, aktüatör gibi aygıtların SCADA sistemleriyle olan ietişimi için kullanılmaktadır.

OPC klasik mimarisi

OPC klasik mimarisi (www.opcfoundation.org)

OPC’den önce her aygıt üreticisi kendine özgü bir iletişim sistemi tanımlıyordu. Örneğin her PLC (Programmable Logic Control) üreticisinin, HMI (Human Machine Interface) ile iletişim kurmak için kendine özgü bir sistemi vardı. Bu durumda bir HMI geliştiren bir yazılım firması geliştirdiği yazılımı her farklı PLC marka ve modeli için özelleştirmek zorunda idi. OPC iletişimi standart hale getirmekte, böylece, örneğin HMI yazılımı bütün PLC’ler için standart olarak geliştirilebilmektedir.

OPC sunucusu

OPC sunucusu OPC standartına uymayan iletişim sistemini OPC standartına çeviren bir protokol çeviricisidir. Başta PLC'ler olmak üzere pek çok aygıt için OPC sunucuları (OPC Server) geliştirilmiştir.

OPC unified architecture

İlk OPC standartları Microsoft COM üzerine kurulmuştu. 2010 yılından sonra, OPC Foundation OPC UA (Unified Architecture) spesifikasyonlarını yayınlamaya başlamıştır. OPC UA aşağıdakileri amaçlamaktadır:

Siemens S7 Tcp OPC UA Server

Platform.Net framework 4.0
Desteklenen aygıtlarSiemens S7 300 ailesi, CP 343
Desteklenen uygulamalarOPC UA Data Access version 1.01
Aynı aygıta birden çok bağlantıDesteklenir
DataBlock erişimiDesteklenir
Bit seviyesinde erişimDesteklenir